307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 《影像中国》

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年5月11日19:57
首播频道:重庆卫视
所属栏目:《影像中国》
所属分类:人文历史
关  键  字:

本期节目主要内容有: 从默默无闻的红色草原牧场到驰名世界的黑色石油城,石油工人们把青春和汗水撒向了大庆,松基三井的成功开采将中国石油工业历史掀开了新的一页。(《记忆》 2011-05-11 影像中国 红与黑的交响(一))

channelId 1 1 影像中国 十一 记忆20110511 bb3053c10e3f42cc86d931aa949a1f4e 2 本期节目主要内容有: 从默默无闻的红色草原牧场到驰名世界的黑色石油城,石油工人们把青春和汗水撒向了大庆,松基三井的成功开采将中国石油工业历史掀开了新的一页。(《记忆》 2011-05-11 影像中国 红与黑的交响(一))
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx