307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 《经典传奇》

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年8月24日12:00
首播频道:江西卫视
所属栏目:《经典传奇》
所属分类:人文历史
关  键  字:

本期节目主要内容: 据传,在四川省甘孜藏族自治州的九龙县有龙存在,很多当地人都表示自己亲眼见过神龙。据目击者称,在九龙县的“猎塔湖”中,平静的湖面忽起漩涡,风云巨变,一个头似恐龙身似蛇的生物从水中冒出。对此专家跟记者组成调查组进行调查。那么,专家能否揭开恐怖怪兽的真面目?猎塔湖水怪背后的真相又是什么?敬请期待(《经典传奇》 20120824 野人!水怪!又来了! 神湖圣象之谜)

channelId 1 1 《经典传奇》 20120824 野人!水怪!又来了! 神湖圣象之谜 2b8f95c4adf83ddc1e8b56330a4e5c44 2 本期节目主要内容: 据传,在四川省甘孜藏族自治州的九龙县有龙存在,很多当地人都表示自己亲眼见过神龙。据目击者称,在九龙县的“猎塔湖”中,平静的湖面忽起漩涡,风云巨变,一个头似恐龙身似蛇的生物从水中冒出。对此专家跟记者组成调查组进行调查。那么,专家能否揭开恐怖怪兽的真面目?猎塔湖水怪背后的真相又是什么?敬请期待 (《经典传奇》 20120824 野人!水怪!又来了! 神湖圣象之谜)
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx