307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 走遍中国

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年5月1日20:00
首播频道:CCTV-4
所属栏目:走遍中国
所属分类:人文历史
关  键  字:

本节目主要内容:2009年9月的一天,位于山东半岛烟台市牟平区的昆嵛山中出现了一位身着道袍的陌生面孔。作为道教胜地,昆嵛山中出现四方云游至此的道士本不足为奇,然而奇怪的是,与以往来访的道士不同,这位年轻人没有先去拜访当地的名寺古观,而是径直朝山上走去,并且选择了一处洞穴住了下来。他的异常举动引起了当地道教文化研究者刘学雷的关注,在他的带领下节目带我们走进了有着“道教全真祖庭”之称的昆嵛山,进行了详细了解。(走遍中国 2012年 第122期)

channelId 1 1 《走遍中国》 20120501 全真圣地昆嵛山 96e9245b0d59422bb3d32f40fb52796d 2 本节目主要内容:2009年9月的一天,位于山东半岛烟台市牟平区的昆嵛山中出现了一位身着道袍的陌生面孔。作为道教胜地,昆嵛山中出现四方云游至此的道士本不足为奇,然而奇怪的是,与以往来访的道士不同,这位年轻人没有先去拜访当地的名寺古观,而是径直朝山上走去,并且选择了一处洞穴住了下来。他的异常举动引起了当地道教文化研究者刘学雷的关注,在他的带领下节目带我们走进了有着“道教全真祖庭”之称的昆嵛山,进行了详细了解。 (走遍中国 2012年 第122期)
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx