307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 走遍中国

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年7月14日20:00
首播频道:CCTV-4
所属栏目:走遍中国
所属分类:人文历史
关  键  字:

中华对角羚,这是一种比藏羚羊更濒危,数量比大熊猫还稀少的世界级极濒危动物。400多只中华对角羚分布在青海湖周边地区,由于数量稀少,了解它的人很少,见过它的更少。一个种群分割成了两个种群,它们之间相互不能来往,种群进化很严重,人类的经济活动严重压缩了中华对角羚的生存空间,这是中华对角羚急剧减少的重要原因。现在,越来越多的人开始关注中华对角羚的生存环境,也在不断改善它们的生存环境。(走遍中国 2011年 第195期)

channelId 1 1 《走遍中国》 20110714 湖畔精灵 32fa846b1f6a48860f4da3bd8fa53de8 2 中华对角羚,这是一种比藏羚羊更濒危,数量比大熊猫还稀少的世界级极濒危动物。400多只中华对角羚分布在青海湖周边地区,由于数量稀少,了解它的人很少,见过它的更少。一个种群分割成了两个种群,它们之间相互不能来往,种群进化很严重,人类的经济活动严重压缩了中华对角羚的生存空间,这是中华对角羚急剧减少的重要原因。现在,越来越多的人开始关注中华对角羚的生存环境,也在不断改善它们的生存环境。 (走遍中国 2011年 第195期)
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx