307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 《何苏六纪录片精选》

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年4月11日11:35
首播频道:
所属栏目:《何苏六纪录片精选》
所属分类:其他
关  键  字:

以新中国成立以来发生过的几次重大“迁徙”为背景,通过大迁徙流动中的某个组织、群体或个人的命运,折射中国社会的整体变迁,展现这些个体为国家建设所作的贡献,突出体现“在历史选择和国家需要面前,作为共和国公民,哪怕怀着对故土的万千留恋,都会在剧烈的变化中提纯人生”这样一个隽永的主题。

channelId 1 1 迁徙的人 be7cca9c34bf47b7afb74e01e0bac346 2 以新中国成立以来发生过的几次重大“迁徙”为背景,通过大迁徙流动中的某个组织、群体或个人的命运,折射中国社会的整体变迁,展现这些个体为国家建设所作的贡献,突出体现“在历史选择和国家需要面前,作为共和国公民,哪怕怀着对故土的万千留恋,都会在剧烈的变化中提纯人生”这样一个隽永的主题。
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx