307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 《惊情700年》

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年1月22日23:00
首播频道:
所属栏目:《惊情700年》
所属分类:人文历史
关  键  字:

本期节目主要内容:在福州市,考古学家发现了一个神奇的古墓,墓中出土了两具保存完美的尸体。经考证,他们来自700年前的南宋年间。科学家在惊喜之余,发现这两具尸体身上悬疑重重。男尸身体保存完好,但解剖后却发现他体内布满水银,并且脊椎断裂。女尸,保存也同样完好,但在裤子上却发现可疑的血渍。科学家们要考证他们的死因和保存至今的奥秘。经过严格的科学实验,科学家发现,这个男主人生前是一位将军,死于战场后用水银保存,运回福州;最后,男主人和女主人的尸体被5层特殊的材料层层密封,埋入地下。最终保存到今天。(《发现之路》 2011-01-22 《惊情700年》 上)

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx