307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 经典人文地理

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2012年4月26日21:25
首播频道:云南卫视
所属栏目:经典人文地理
所属分类:探索
关  键  字:

本期节目主要内容:他曾经是纳粹集团炙手可热的人物,他是希特勒赚钱的工具,他亲自参与并实施了希特勒集团所制造的种种罪恶,他位高权重,他被希特勒称为“最忠实的人”。甚至在希特勒夫妇自尽后的权力真空阶段,他一度成为希特勒的影子,占据了元首副官和秘书两个职位。然而在1945年4月29日第三帝国覆灭之际,这位声名显赫的人物--马丁·鲍曼却难觅其踪影,那么这位犯有“反人类罪”和战争罪的人物失踪的背后到底隐藏着怎样的秘密呢?敬请收看本期的精彩节目。 (《经典人文地理》 20120426追捕马丁·鲍曼)

channelId 1 1 《经典人文地理》 20120426 追捕马丁·鲍曼 b4eea270f58d4f33b61f018021b57ae7 2 本期节目主要内容: 他曾经是纳粹集团炙手可热的人物,他是希特勒赚钱的工具,他亲自参与并实施了希特勒集团所制造的种种罪恶,他位高权重,他被希特勒称为“最忠实的人”。甚至在希特勒夫妇自尽后的权力真空阶段,他一度成为希特勒的影子,占据了元首副官和秘书两个职位。然而在1945年4月29日第三帝国覆灭之际,这位声名显赫的人物--马丁·鲍曼却难觅其踪影,那么这位犯有“反人类罪”和战争罪的人物失踪的背后到底隐藏着怎样的秘密呢?敬请收看本期的精彩节目。 (《经典人文地理》 20120426追捕马丁·鲍曼)
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx