307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 国宝档案

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年11月28日18:45
首播频道:CCTV-4
所属栏目:国宝档案
所属分类:探索
关  键  字:

本节目主要内容:1993年北京大学考古队在山西省曲沃县发掘了中国西周时期晋国国君晋穆侯的墓葬,考古队员从墓葬中出土了一件珍贵的青铜器四足簋。本期节目为您讲述晋穆侯四足簋的故事。(国宝档案 2011年 第284期)

channelId 1 1 《国宝档案》 20111128 西周晋穆侯四足簋 70cae0a71be24cf7ea3e13949e4896cf 2 本节目主要内容:1993年北京大学考古队在山西省曲沃县发掘了中国西周时期晋国国君晋穆侯的墓葬,考古队员从墓葬中出土了一件珍贵的青铜器四足簋。本期节目为您讲述晋穆侯四足簋的故事。 (国宝档案 2011年 第284期)
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx