307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 特别呈现

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年4月18日22:00
首播频道:
所属栏目:特别呈现
所属分类:其他
关  键  字:

本期节目主要内容: 这里是亚欧大陆距离海洋最远的地区,美国地理学家亨廷顿将这一带称做亚洲的心脏。也许是上天的眷顾,南北两座山脉融化的雪水如同血液一般,在本该是一片死寂的荒漠四周滋润出了一块块绿洲。人们在这里筑起城市敦煌就是其中的一座,公元312年深秋的一个清晨一名信使离开了敦煌城沿着驿道进入戈壁,向着西方沙漠另一边的撒马尔罕城奔去。自汉代以来在这条繁忙的商路上这样的场景几乎每天都会出现。然而这一次意外发生了,今天我们已经无法考证当年的到底发生了怎样的变故,我们只知道他所携带的信件最终没能被送到目的地--撒马尔罕。 (《特别呈现》 2011-04-18 《敦煌》 第七集 天涯商旅

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx