307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
中国网络电视台 >   > 《凤凰大视野》

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx

发布时间:  |  | 来源: CNTV

307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
评分
5 5
排行榜 排行榜 意见反馈 意见反馈 顶 踩 收藏 收藏

首播时间:2011年12月27日19:58
首播频道:
所属栏目:《凤凰大视野》
所属分类:人文历史
关  键  字:

本期节目的主要内容是:1985年,54岁的戈尔巴乔夫成为苏联历史上最年轻的总书记,他期待着能通过一系列改革让生锈老化的苏联体系恢复生机,不料却把老大帝国推向了崩溃的边缘。敬请关注。(《凤凰大视野》 20111227 红色帝国的最后记忆--苏联解体20周年特别节目)

channelId 1 1 《凤凰大视野》 20111227 红色帝国的最后记忆——苏联解体20周年特别节目 bd2e5d79ac4c4468818f548fb6f5b18e 2 本期节目的主要内容是: 1985年,54岁的戈尔巴乔夫成为苏联历史上最年轻的总书记,他期待着能通过一系列改革让生锈老化的苏联体系恢复生机,不料却把老大帝国推向了崩溃的边缘。敬请关注。 (《凤凰大视野》 20111227 红色帝国的最后记忆--苏联解体20周年特别节目)
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx
307 Temporary Redirect

307 Temporary Redirect


nginx